MANIFEST/o

above / powyżej: MANIFESTO / MANIFEST by Cuisine And Art


pl

MANIFESTO CUISINE AND ARTMIND / SOUL / HEART

WHATEVER I DO I BELIEVE IN IT
IT COMES FROM MY MIND VIA MY HEART TO MY SOUL
OR THE OPPOSITE


CREATION / BEGINNINGS

HENRI TOULOUSE-LAUTREC & MAURICE JOYANT COOKBOOK „L’ART DE LA CUISINE”
HENRI TOULOUSE-LAUTREC 150th BIRTHDAY ANNIVERSARY (2014)

CREATIVITY

BE CREATIVE / EXPERIMENT / TRY NEW THINGS
BE INSPIRED BY EVERYTHING AROUND YOU


AIMS

ZERO WASTE (ZW)

LOCAL & SEASONAL – as much as possible when living in a few places

ORGANIC & SUSTAINABLE

PLASTIC FREE

Co-founder of the facebook group “WAR ON PLASTIC” (2017) with almost 12 000 members

TRYING TO ACHIEVE AIMS IS THE BEST WAY TO DO IT.
NEVER GIVE UP AND TRY ONCE AGAIN. AND AGAIN.


ACT / IMPACT

FORAGING

FORAGING EVERYWHERE, INCLUDING CITIES
Foraging is in my blood. I learnt about it as a child and continue to do so. This is my obsession, my love, my religion.

REDUCED FOOD SECTIONS

SKIP DIVING

I’m not a skip diving afficionado, but when I see boxes of good veg and/or fruits next to a supermarket bin I take them home

LESS IS MORE

ALMOST EMPTY FRIDGE
I’m the most creative when the fridge is almost empty

BEING GRATEFUL

25,000 PEOPLE DIE OF HUNGER DAILY (9,1 MILLIONS EVERY YEAR)
AROUND 250 000 TONNES OF FOOD IS WASTED EVERY DAY IN THE EU

– MARTÍN CAPARRÓS “HUNGER“ BOOK
SERAFIN “TABLE FOR A LONELY PERSON“ INSTALLATION & “REMAINS“ PHOTOGRAPHY PROJECT

My family knew very well what hunger meant. During WWII my grandfather was sent to the mines in Siberia, where he had only one piece of bread with one bowl of watery soup per day.
At the same time my grandmother was trying  to earn some money for her two small children, by selling homemade cookies which she was making with butter she had from her family, who lived in the countryside and had a cow. But unfortunately no one believed that the cookies contained real butter, so she had no clients.
My mother grew veg and fruit in our garden.

These are the reasons why I eat everything, including meat.

OMNIVORE CUISINE

with VEGETARIAN & VEGAN recipe categories
MANIFEST Cuisine And ArtROZUM/DUSZA/SERCE

COKOLWIEK ROBIĘ – WIERZĘ W TO

PRZYBYWA Z MÓZGU PRZEZ SERCE DO DUSZY
ALBO W INNEJ KOLEJNOŚCI


STWORZENIE / POCZĄTKI

HENRI TOULOUSE-LAUTREC & MAURICE JOYANT – KSIĄŻKA „L’ART DE LA CUISINE”
150ta ROCZNICA URODZIN HENRI TOULOUSE-LAUTREC’a

KREATYWNOŚĆ

BYĆ KREATYWNYM / EKSPERYMENTOWAĆ PRÓBOWAĆ NOWYCH RZECZY INSPIRACJE CZERPAĆ ZE WSZYSTKIEGO WOKÓŁ


CELE

ZERO WASTE (ZW)

LOKALNIE & SEZONOWO

NA ILE TYLKO SIĘ DA, MIESZKAJĄC W KILKU ODLEGŁYCH OD SIEBIE MIEJSCACH

BIO & z ODPOWIEDZIALNYCH ŹRÓDEŁ

BEZ PLASTIKU

WSPÓŁZAŁOŻENIE W 2017 ROKU GRUPY “WAR ON PLASTIC” NA FACEBOOKU,
LICZĄCEJ TERAZ PRAWIE 12 000 OSÓB

DĄŻENIE DO CELU JEST WARTOŚCIĄ SAMĄ W SOBIE.
POPEŁNIANIE BŁĘDÓW JEST CZĘŚCIĄ DROGI.
PODNOSZENIE SIĘ I PRÓBOWANIE JEST JUŻ SUKCESEM.
NIEUSTAJĄCO.
Z UPOREM.


MOC DZIAŁANIA

ZBIERACTWO

WSZĘDZIE, ŁĄCZNIE Z MIASTAMI
Zbieractwo wyssałam z mlekiem matki i ciągle się uczę czegoś nowego. To moja obsesja, moja miłość, moja religia.

PRZECENIONE JEDZENIE

NURKOWANIE W ŚMIETNIKACH

Nie jestem typowym śmietnikowym nurkiem, ale nie mogę przejść obojętnie, gdy obok kontenera na śmieci przy supermarkecie stoją skrzynki z dobrymi warzywami i/czy owocami. Zabieram je do kuchni i przetwarzam.

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

Prawie pusta lodówka
Największa kreatywność w kuchni rodzi się, kiedy lodówka świeci pustkami.

BYĆ WDZIĘCZNYM

25,000 OSÓB UMIERA DZIENNIE Z GŁODU I NIEDOŻYWIENIA
(9,1 MILIONÓW ROCZNIE)
OKOŁO 250 000 TON JEDZENIA JEST MARNOWANYCH KAŻDEGO DNIA W SAMEJ UNII EUROPEJSKIEJ

– MARTÍN CAPARRÓS – książka “GŁÓD”
– SERAFIN – instalacja “STÓŁ DLA OSOBY SAMOTNEJ” & seria fotograficzna “RESZTKI

Moja rodzina doskonale zna pojęcie głodu. Podczas II Wojny Światowej dziadek został zesłany na roboty na Syberię, gdzie dostawał jedną kromkę chleba dziennie i miskę lurowatej zupy. W tym samym czasie babcia wychowywała dwójkę własnych dzieci i chcąc zarobić trochę pieniędzy, piekła maślane ciasteczka (miała rodzinę na wsi, a rodzina miała krowę – stąd masło podczas wojny). Nikt jednak w tak luksusowy składnik ciasteczek nie wierzył i nie kupował u babci. Mama w czasach komunistycznych pustych sklepowych półek hodowała warzywa i owoce w naszym ogrodzie.

Oto powody, dla których jem wszystko, łącznie z mięsem.

KUCHNIA WSZYSTKOŻERCÓW

ZAWIERAJĄCA KATEGORIE Z PRZEPISAMI WEGETARIAŃSKIMI I WEGAŃSKIMIeng